فاکتورهای ارزیابی شرایط متقاضیان برنامه نیروی فنی حرفه ای فدرال اکسپرس اینتری FSTC

برنامه نیروی فنی حرفه ای فدرال یا Federal Skilled Trade Class  برای متخصصان ماهری می باشد که قصد دارند از طریق مهارت در یک کار و یا تجارت، برای اخذ  اقامت دائم کانادا اقدام نمایند. متقاضیان برنامه FSTC باید شروط زیر را دارا بوده تا واجد شرایط گردند:

تجربه  نیروی فنی حرفه ای

 • متقاضی می بایست حداقل 2 سال تجربه کار تمام وقت(یا معادل این دوسال تمام وقت، تجربه کار پاره وقت داشته باشد) در یک شغل و مهارت در طول 5 سال قبل از درخواست تقاضا برای این برنامه را داشته باشد.
 • مهارت شغلی و حرفه ای برای برنامه نیروی فنی حرفه ای فدرال (Federal Skilled Trades Programs ) تحت 5 ناک شغلی اصلی به شرح زیر سازماندهی شده است:
 • گروه اصلی 72: شغل های صنعتی و الکتریکی و ساخت و ساز
 • گروه اصلی 73: عملیات و کارهای مربوط به تعمیر و نگهداری تجهیزات
 • گروه اصلی 82: نظارت و سرپرستی و مشاغل فنی در زمینه منابع طبیعی و کشاورزی و تولیدات وابسته
 • گروه فرعی (زیر گروه ) 632: سرآشپزها و آشپزها
 • گروه فرعی (زیر گروه ) 633: قصاب ها و نانواها
 • این گروه ها همگی به زیر گروه های کوچکتر تقسیم می شوند و همگی جزو مهارت های نوع B محسوب می شوند.
 • متقاضی می بایست حداقل نیازمندی های لازم برای مهارت شغلی که در NOC مربوطه هست را داشته باشد، بجز در حالتی که نیاز به یک تاییدیه حرفه ای یا گواهی نامه صلاحیت (Certificate of Qualification) خاصی باشد.
 • متقاضی همچنین باید اثبات کند وظایف اصلی که برای هر NOC تعریف شده است را انجام داده و این مورد شامل وظایف ضروری و اساسی و بیشتر وظایف عمده و اصلی تعریف شده برای آن ناک می باشد.
 • توجه داشته باشید که درخواست برنامه نیروی فنی حرفه ای فدرال باید بر اسا س ناک های ورژن 2016 تنظیم شده باشد.

 تحصیلات 

میزان تحصیلات خاصی برای برنامه نیروی فنی حرفه ای فدرال عنوان نشده است، اما اگر شما تمایل داشته باشید که امتیاز خود را در Pool مربوط به اکسپرس اینتری بیشتر کنید و بهبود بخشید دو راه وجود دارد :

اگر شما در کانادا تحصیل کردید برای این تحصیل می توانید امتیاز دریافت نمایید.

 • مقطع متوسطه
 • تحصیلات پس از مقطع متوسطه یا دبیرستان (Post-Secondary School )

یا اگر شما خارج از کانادا تحصیل کرده باشید می توانید برای موارد زیر امتیاز کسب نمایید:

 • یک مدر ک خارجی معتبر
 • ارزیابی مدرک تحصیلی از طرف آژانسی معتبر که نشان می دهد تحصیلات شما معادل گواهی نام، دیپلم یا مدرک تحصیلی کانادایی می باشد.

توانایی زبان

 • حداقل الزامات برای نمره زبان کانادایی
 • مهارت های Speaking و Listening: نمره 5
 • مهارت های Writing و Reading: نمره 4
 • متقاضی می بایست در یک آزمون تایید شده در هر چهار مهارت شرکت کرده و نتیجه آزمون را در پروفایل Express Entry خود ثبت نماید.
 • توجه نمایید که نمره زبان شما برای دو سال اعتبار داشته و روزی که می خواهید درخواست دهید باید این نمره زبان معتبر باشد.

 اثبات توانایی مالی

 • متقاضی باید اثبات نماید که توانایی مالی برای اقامت خود (و خانواده خود در صورت همراهی خانواده ) در کانادا را دارد.

داشتن Job Offer  و یا Certificate Of Qualification  

 • داشتن یک Job Offer شغلی تمام وقت از طرف یک کارفرما در کانادا، حداقل به مدت یکسال یا
 • داشتن یک گواهی نامه صلاحیت یا تاییدیه حرفه ای در یک مهارت شغلی که بوسیله دولت فدرال و توسط یک استان و یا منطقه ای صادر شده باشد. اخذ این گواهی نامه احراز صلاحیت یا تاییدیه حرفه ای، در سیستم اکسپرس اینتری 50 امتیاز اضافه دارد.
 • یک گواهی احراز صلاحیت یا تاییدیه حرفه ای (Certificate Of Qualification)، اثبات می کند که یک شخص برای مهارتی خاص در کانادا واجد شرایط می باشد و این بدین معنی است که متقاضی می بایست در یک آزمون مربوط به صدور گواهی نامه مد نظر شرکت نماید. این تاییدیه یا گواهی نامه ممکن است بوسیله سازمان های مسئول در استان و یا محدوده خاص و یا توسط یک سازمان  مرجع فدرال صادر شود که در مطلب بعدی در مورد این گواهی نامه توضیح خواهیم داد.

دوستان عزیز در صورتی که در هر یک از موارد بالا به اطلاعات تکمیلی نیاز دارید، می توانید فرم رایگان ارزیابی را در وبسایت هلدینگ مهاجرتی پارسیک تکمیل نمایید تا بعد از بررسی همکاران ما در اسرع وقت با شما در تماس باشند.