نوت ریجکتی

  • فرم درخواست ATIP Notes یا جزییات ریجکتی پرونده قبلی

    این فرم به منظور گرفتن نوت و نظریه آفیسر پرونده و مشخص شدن دلایل ریجکتی شماست و در آن میتوان تمام مدارکی که برای شما به اداره مهاجرت کانادا ارسال شده است توسط وکیل رسمی مهاجرت کانادا درخواست شود.
  • فایل ها را به اینجا بکشید